tellimine.ee Perioodika tellimiskeskus

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Küsimused on jaotatud teemade järgi:

 • Tellimine ja tasumine
 • Kojukanne ehk tellitud väljaannete kättesaamine

Kui Te ei leia siit vastust oma küsimusele, siis helistage palun meie klienditeenindusse telefonil 617 7717 või kirjutage tellimine@expresspost.ee ning meie klienditeenindajad on alati valmis selgitama ja vastama Teie küsimustele.


TELLIMINE JA TASUMINE:

 1. Kuidas ma saan endale ajakirju ja ajalehti tellida?
  Kõige lihtsam on endale väljaandeid tellida meie tellimiskeskkonnas www.tellimine.ee, kus saate endale ise sobiva perioodi valida ning leida just teile sobiva makseviisi. Ajakirju ja ajalehti saab tellida ka meie klienditeenindusest, telefonil 617 7717 tööpäeviti kell 8.00-18.00 ja laupäeviti 08.00-12.00 või saates e-kirja oma sooviga aadressile tellimine@expresspost.ee.
 2. Kuidas ma saan vormistada tellimuse mitmele erinevale aadressile?
  Igale aadressile tuleb teha erinev tellimus. Kui logite sisse oma kontole www.tellimine.ee saate lisada mitu erinevat saaja aadressi, mis muudab tellimuse vormistamise kiiremaks ja mugavamaks.
 3. Kui olen tellimuse vormistanud, siis millal saan esimese väljaande oma postkasti?
  Tellimuse algus sõltub sellest millise väljaande olete tellinud ja millise algusaja olete tellimusele määranud:
  • Kui olete teinud tellimuse algusega kunagi tulevikus, saate tellitud väljaande enda valitud ajal.
  • Kui olete teinud tellimuse algusega esimesel võimalusel, siis sõltub esimese väljaande postitamise aeg valitud väljaande ilmumise sagedusest:
   • Päevalehed – tellimus algab seitsme tööpäeva jooksul peale makse laekumist;
   • Nädalalehed/nädalakirjad – tellimus algab kahe nädala jooksul peale makselaekumist;
   • Kuukirjad – tellimus algab järgnevast kuust, kui makse on laekunud enne 20. kuupäeva.
 4. Millal algab tellimus e-arve püsimakselepingu sõlmimise korral?
  E-arve püsimakselepingu sõlmimisel jõustub Teie tellimus hiljemalt 7 tööpäeva peale lepingu sõlmimist. E-arve saadetakse panka kuu alguses, hiljemalt 5. kuupäevaks. Seega võib juhtuda nii, et sõlmite lepingu ja väljaanne hakkab käima, aga esimene arve saadetakse panka alles järgmisel kuul.
 5. Kuidas toimub tellimuse eest tasumine kui on vormistatud e-arve püsimakseleping?
  E-arve püsimakselepingu korral toimub tellimuse eest tasumine ettemaksuna järgmise kuu eest.
  Sõltuvalt tellimuse tegemise ja e-arve püsimakselepingu sõlmimise ajast võib Teile esitatud e-arvete esimese makse summa olla kuni kolme kuu tellimuse tasu.
  • Esimese kuu makse arvutamise aluseks on arve väljastamise hetkeks kätte saadud tellimuse hind möödunud kuu eest;
  • Teise kuu makse on jooksva kuu tellimuse hind;
  • Kolmanda kuu makse on ettemaks järgneva kuu eest.
  Lepingut sõlmides palume tähelepanu pöörata kuulimiidile, mis peab võimaldada kuni 3 kuu summa automaatset tasumist. Edaspidi toimub debiteerimine ettemaksuna järgneva kuu eest.
  Palume Teil veenduda, et Te sõlmite pangas e-arve püsimakselepingu, mitte püsikorralduse.
 6. Mis vahe on tavalisel arvel ja e-arve püsimakselepingul?
  Arve esitatakse terve tellitud perioodi eest (N: 6 kuud, 12 kuud) ja see saadetakse tellijale e-posti või kirja teel. Arve peab tellija ise tasuma kas pangakontoris, internetipangas või postkontoris. Tellimus hakkab kehtima peale arve tasumist ja makse laekumist.
  E-arve saamiseks on Teil vaja tellida e-arve oma panka ning sõlmida e-arve püsimakseleping. Palume Teil veenduda, et Te sõlmite pangas e-arve püsimakselepingu, mitte püsikorralduse. E-arve saadab Express Post Teie panka ja selle alusel teeb pank Teie eest vajalikud ülekanded automaatselt. Teie peate vaid jälgima, et Teie kontol oleks õigel ajal piisavalt raha.
 7. Mis vahe on e-arve püsimakselepingul ja püsikorraldusel?
  Palume alati sõlmida E-arve püsimakselepingu. See on leping, kus Express Post saadab panka e-arve ning pank tasub selle arve (viitenumbri alusel) Teie poolt lepingus kokkulepitud tingimustel (summa, maksetingimused) automaatselt Teie eest ja informeerib Express Posti makse õnnestumisest.
  Püsikorraldus tähendab seda, et Express Post saadab tellimuse arve Teile ja Teie teete ise pangas püsikorralduse, mille alusel pank teeb vajalikud ülekanded Teie määratud summas ja kuupäevadel. Püsikorraldusega tasutud arvete kohta ei anna pank tasumise infot.
  Palume Teil veenduda, et Te sõlmite pangas e-arve püsimakselepingu, mitte püsikorralduse.
 8. Kuidas sõlmida e-arve püsimakselepingut?
  E-arve püsimakselepingu saab sõlmida pangakontoris või internetipangas. E-arve püsimakseleping on lihtne ja mugav viis arvete tasumiseks. E-arve püsimakselepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber, mille saate tellimuse vormistamisel www.tellimine.ee keskkonnas. Tellimine.ee keskkonnast tellides saab otse suunduda internetipanka e-arve püsimakselepingut vormistama. Kui e-arve püsimakseleping on sõlmitud, siis saadab Express Post panka e-arve, mille alusel teeb pank Teie eest vajalikud ülekanded automaatselt. Peate vaid jälgima, et Teie kontol oleks õigel ajal piisavalt raha.
 9. Mul on sõlmitud e-arve püsimakseleping, aga makset ei ole toimunud?
  E-arve püsimakselepingu korral saadab Express Post panka e-arve, mille alusel pank debiteerib Teie kontot. Konto jääb debiteerimata, kui maksepäeval ei ole kontol piisavalt raha või on lepingule määratud limiit, mis on selle lepingu alusel esitatud arve(te) summast väiksem. Oma e-arve püsimakselepingu tingimusi saate kontrollida oma internetipangas või pangakontoris.
 10. Mida teha, kui soovin oma tellimuse lõpetada ja makstud raha tagasi saada?
  Kui soovite tellimuse lõpetada, siis palun saatke kirjalik avaldus aadressile tellimine@expresspost.ee või postiga AS Express Post, Peterburi tee 34/5 11415 Tallinn. Avalduse võib kirjutada vabas vormis. Avaldus peab sisaldama korrektseid andmeid: tellija nimi, väljaande nimi, aadress, telefoninumber, panga nimi ning arveldusarve number. Raha kantakse tellija arvele 10 tööpäeva jooksul, peale avalduse saabumist AS-i Express Post.
 11. Kuidas e-arve püsimakselepingu puhul tellimust lõpetada?
  Kõige lihtsam on e-arve püsimakseleping lõpetada oma internetipangas või pangakontoris. Samuti võite saata e-arve püsimakselepingu lõpetamise avalduse AS-le Express Post.

KOJUKANNE EHK TELLITUD VÄLJAANNETE KÄTTESAAMINE:

 1. Kuidas peab olema paigutatud postkast, et tellitud väljaanded jõuaksid kindlasti ja tervelt kohale?
  • Postkast peab mahutama tellitud väljaandeid ja selle ava peab olema piisavalt suur, et postitust oleks võimalik teostada väljaandeid rikkumata. Postkasti ava minimaalsed mõõtmed - 230 x20 mm (pikkus, laius).
  • Postkast peaks olema lukus, et tellitud väljaanded jõuaksid kõigepealt tellijani ja mitte kellegi kõrvalise isiku kätte.
  • Postkast peab olema märgistatud kas korteri või maja numbri või talu nimega. Kui väljaanded on tellitud ettevõttele tuleb lisada ka ettevõtte nimi.
  • Kui tellija elab linnas, alevis või alevikus tuleb postkast paigaldada eramu või ridaelamu esist piirava aia külge või kortermaja esimese korruse eesruumi. Kui eramul või ridaelamul puudub aed, tuleb paigutada postkast tänavapoolse välisukse lähedusse valgustatud kohta.
  • Tellija peab hoolt kandma selle eest, et edastada kandefirmale postkastideni pääsemiseks vajalik võti või uksekood.
  • Kui tellija elab väljaspool asulat tuleb paigutada postkast oma elu- või asukohast mõistlikul kaugusel asuvasse ja transpordivahendiga aastaringselt ligipääsetavasse kohta ning kui maja aadress ei ole postkasti juurest nähtav tuleb teavitada sellest kojukande ettevõtet.
  • Tellija kannab hoolt selle eest, et nii maja esine kui ka postkast oleksid pimedal ajal valgustatud ja hoiab ligipääsutee oma postkastini lumest ja jääst puhtana, et sinna oleks ka talvel tagatud juurdepääs.
  • Tellija hoiab oma lemmikloomad aias kinni ning postkastist turvalisel kaugusel, et postitajal oleks ohutu oma tööd teha.
  • Kui tellija ei soovi oma postkasti aadressita reklaami, siis paigaldab ta postkastile reklaami keelava kleebise.
 2. Miks lehekandja hilineb ja väljaanne ei jõua minu postkasti lubatud ajal?
  Kui väljaanne ei ole jõudnud õigel päeval postkasti või hilineb, siis võib olla tegemist mitme erineva põhjusega:
  • Lehekandja on haigestunud ja talle leitakse asendaja sama tööpäeva jooksul. Kuna tegemist on asendaja jaoks võõra piirkonnaga, siis võib selle piirkonna kanne võtta rohkem aega;
  • Trükikojas on trükimasina rike, mis põhjustab kande hilinemise või ärajäämise;
  • Transpordiga on toimunud avarii või rike, mis põhjustab kande hilinemise või ärajäämise;
  • Kandjani ei jõudnud õige kogus väljaandeid, sest lehepakk oli kadunud või oli pakis vale kogus;
  • Tellija postkast ei ole lukustatud või on katki, mis loob võimaluse väljaande kadumiseks.
  Kui Teil on küsimusi seoses kojukandega, siis palun teavitage meid sellest esimesel võimalusel. Teavitamiseks palun võtke ühendust meie klienditeenindusega, telefonil 617 7717 tööpäeviti kell 8.00-18.00 ja laupäeviti 08.00-12.00 või saatke e-kiri tellimine@expresspost.ee.
 3. Mida teha, kui minu postkastis on lõhutud ajaleht või ajakiri või on väljaande vahelt midagi puudu?
  Kui Teie tellitud väljaandega on midagi juhtunud või seda pole Teieni jõudnud, helistage meie klienditeenindusse numbril 617 7717 tööpäeviti kell 8.00-18.00 ja laupäeviti 08.00-12.00 või kirjutage meile oma murest e-aadressil tellimine@expresspost.ee.
  Oma kirjas märkige kindlasti ära probleem, kelle nimele on tellimus tehtud, väljaande nimi, aadress ja telefoninumber. Otsime Teie murele lahenduse ja vastame esimesel võimalusel, aga hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.
 4. Mida teha, kui kolin elama teisele aadressile ja soovin sinna saada ka tellitud väljaanded?
  Oma aadressi muutumisest teavitage kindlasti meie klienditeenindust. Soovitud väljaande ümberadresseerimiseks teisele aadressile tuleb esitada oma soov telefonil 617 7717 tööpäeviti kell 8.00-18.00 ja laupäeviti 08.00-12.00, või saata kiri tellimine@expresspost.ee. Aadressi muudatuseks vajame järgnevat infot: tellija nimi; väljaande nimi; kuupäev, millest alates soovitakse aadressi muuta, kehtiv tellimuse aadress ja uus aadress. Kindlasti lisage oma telefoninumber. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vastava teate saabumist meie klienditeenindusse.
 5. Kuidas ma saan teada kaua minu tellimus veel kehtib?
  Kui olete oma tellimuse vormistanud meie tellimiskeskkonnas www.tellimine.ee, siis näete seal oma kehtivaid tellimusi oma kontole sisse logides, oma tellimuste alt.
  Kui tellimus ei ole tehtud tellimiskeskkonnas, siis palun helistage meie klienditeenindusse, telefonil 617 7717 või kirjutage tellimine@expresspost.ee.